FORVALTNINGSDATABASEN

Jonassen, Jan R. (1978):

Kommunen som klient. En studie av kontakten mellom kommune og stat og fordeling av tilskotsmidler

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2448&kategori=452

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

190

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: