FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore ():

Samtidsdebatt i historisk konfrontasjon - enkle styringsidealer, komplisert virkelighet.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

24

ISBN-nummer:

82-7674-097-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1900

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: