FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore ():

Styrenes styring - et mangfold av styreroller.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

20

ISBN-nummer:

82-7674-097-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1901

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: