FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore (red.) (2000):

Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945.

Bergen: Fagbokforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2285

Antall sider:

357

ISBN-nummer:

82-7674-571-7

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1902

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: