FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore (2000):

Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år.

Bergen: LOS-senteret. Notat 0034

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://los.rokkan.uib.no/losforsk/PDF/2000/Notat/N0034.pdf

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2354

Antall sider:

25

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1903

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: