FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore og Per Selle (red.) (1998):

Ein stat? Fristillingas fire ansikt.

Oslo: Det norske samlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2154

Antall sider:

178

ISBN-nummer:

82-521-5194-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1905

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: