FORVALTNINGSDATABASEN

Grønlie, Tore m.fl. (1994):

Etterkrigshistorisk register (2 kassetter - 23 innbundne hefter).

Bergen: LOS-senteret.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=95

Antall sider:

1000

ISBN-nummer:

82-91027-05-6

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1906

Disse opplysningene er sist endret:

16/12 2005

Horisontal dimensjon: