FORVALTNINGSDATABASEN

Hagen, Terje P. & Lawrence E. Rose (1988):

Nyskaping og læring via statlige forsøksordninger: beskrivelse, analyse og drøfting av organisering av statlige forsøksordninger.

Oslo: Norsk institutt for by- og regionsforskning. NIBR-rapport 1988:1.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1891

Antall sider:

122

ISSN-nummer:

0801-1699

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1910

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Horisontal dimensjon: