FORVALTNINGSDATABASEN

Halvorsen, Thor Eivind (1996):

Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946 - 1995.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9611

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

188

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1911

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Horisontal dimensjon: