FORVALTNINGSDATABASEN

Helgøy, Ingrid (2001):

Desentralisering og desektorisering: endrede betingelser for kommunal innflytelse i skolen?

Bergen: LOS-senteret. Notat 0118

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://los.rokkan.uib.no/losforsk/PDF/2001/Notat/N0118.pdf

Antall sider:

57

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1921

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: