FORVALTNINGSDATABASEN

Haaland, Torstein (1998):

Fra rettsstat til politikkstat. Forvaltningens praksis og statens karakter 1814-2000. En prosjektskisse.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9809

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2126

Antall sider:

46

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1934

Disse opplysningene er sist endret:

19/12 2005

Horisontal dimensjon: