FORVALTNINGSDATABASEN

Grotle, Anders P. (1977):

Lovgivning som resultat av prosessuelle trekk og institusjonelle faktorer. En undersøkelse av lov om produktkontroll.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

194

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: