FORVALTNINGSDATABASEN

Haaland, Torstein (2000):

Byråkrati, politikk og situasjonisme. Norsk statshistorie 1814-1900.

Historisk Tidsskrift Bind 79 Nummer 1.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2304

Kommentar:

Finst også som LOS-senteret særtrykk S0007 ved Rokkansenteret.

ISSN-nummer:

ISSN 0802-927X

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1941

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Horisontal dimensjon: