FORVALTNINGSDATABASEN

Haaland, Torstein og Claus Røynesdal ():

Fra mistillit og kontroll til aksept. Borgerlig forvaltningspolitikk 1945-1970.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

22

ISBN-nummer:

82-7674-571-7

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1943

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Horisontal dimensjon: