FORVALTNINGSDATABASEN

Haaland, Torstein (2001):

Statssyn. Om etterkrigsstatens etos.

Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift. Volum 1, Årgang 17.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2399

Kommentar:

Finst som LOS-senteret særtrykk S0107 ved Rokkansenteret.

Antall sider:

43

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

1947

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Horisontal dimensjon: