FORVALTNINGSDATABASEN

Haaland, Torstein (2001):

Embetsmannsstat eller rettsstat? Den norske debatten om statens karakter på 1800-tallet.

Nordisk Administrativt Tidsskrift 2/2001, 82. Årgang.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Kommentar:

Finst også som LOS-senteret særtrykk S0111 ved Rokkansenteret.

Antall sider:

7

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1948

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Horisontal dimensjon: