FORVALTNINGSDATABASEN

Haaland, Torstein (2001):

Flerpartistat eller venstrestat?

Nytt Norsk Tidsskrift 18.årgang.nr.3 (305-321).

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Kommentar:

Finst også som LOS-senteret særtrykk S0113 ved Rokkansenteret.

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1949

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Horisontal dimensjon: