FORVALTNINGSDATABASEN

Kvæl, Geir (1977):

Stillingspolitikk i helsesektoren. Tildeling av stillinger i helseinstitusjonene i perioden 1972-75.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2461&kategori=453

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

195

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: