FORVALTNINGSDATABASEN

Haaland, Torstein (2000):

Forvaltning og politikk i skandinavisk historie 1800-2000.

Nordisk administrativt tidsskrift. Nr. 3/2000 82. Årgang (305-314).

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Kommentar:

Finst også som LOS-senteret særtrykk S0118 ved Rokkansenteret.

Antall sider:

10

ISSN-nummer:

0802-927X

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1950

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Horisontal dimensjon: