FORVALTNINGSDATABASEN

Bleiklie Ivar, Jan Thorsvik og Knut Dahl Jacobsen. ():

Forvaltningen og den enkelte.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

40

ISBN-nummer:

82-518-3263-2

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1952

Disse opplysningene er sist endret:

20/12 2005

Horisontal dimensjon: