FORVALTNINGSDATABASEN

Karlsen, Gustav E. (1993):

Desentralisering - løsning eller oppløsning: søkelys på norsk skoleutvikling og utdanningspolitikk.

Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1237

Antall sider:

168

ISBN-nummer:

82-417-0200-0

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1958

Disse opplysningene er sist endret:

21/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: