FORVALTNINGSDATABASEN

Koht, Harald (1999):

Bruk av granskingskommisjoner i det norske styringsverket.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9910

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2213

Antall sider:

21

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1962

Disse opplysningene er sist endret:

21/12 2005

Horisontal dimensjon: