FORVALTNINGSDATABASEN

Kuhnle, Stein og Per Selle (1990):

Frivillig organisert velferd - alternativ til offentlig?

Bergen: Alma Mater.

Publikasjonstype:

Bok

ISBN-nummer:

82-419-0042-2

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1963

Disse opplysningene er sist endret:

21/12 2005

Horisontal dimensjon: