FORVALTNINGSDATABASEN

Kåveland, Anita & Tom Colbjørnsen (1992):

Resultatmåling og - rapportering i St.prp. nr. 1. Undersøkelse utført ved forvaltningsapparatet.

Bergen: Administrativt forskningsfond, NHH. Rapport nr. 13/92-E.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1285

Antall sider:

24

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1964

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: