FORVALTNINGSDATABASEN

Kåveland, Anita og Åsmund Ulvenes, Tom Colbjørnsen. (1994):

Er enhetlig resultatstyring mulig?

Bergen: Administrativt forskningsfond, NHH. Rapport nr. 8/94-E.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1286

Antall sider:

60

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1965

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: