FORVALTNINGSDATABASEN

Kåveland, Anita (1995):

Suksesskriterier i arbeidet med resultatretting av St.prp. nr.1.

Bergen: Administrativt forskningsfond, NHH. Rapport nr. 5/95.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1287

Antall sider:

39

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1966

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: