FORVALTNINGSDATABASEN

Lian, Olaug S. (1995):

Hvilke verdier styrer og legitimerer det "reformerte" norske helsevesen?

Bergen: LOS-senteret. Notat 9514

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=482

Antall sider:

24

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1968

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: