FORVALTNINGSDATABASEN

Lind, Kristin (1996):

Politisk styring og byråkrati. Regjeringens forvaltningspolitiske framstøt i 1955.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9626

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1941

Antall sider:

25

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1969

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Horisontal dimensjon: