FORVALTNINGSDATABASEN

Opdahl, Nils (1978):

Norsk konsesjonspolitikk i Nordsjøen 1965-1977. Utforming av politikk og apparat i usikre og raskt skiftende omgivelser.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2451&kategori=452

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

197

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: