FORVALTNINGSDATABASEN

Lind, Kristin (1997):

Fra modernisering til fornyelse. 1980-tallets forvaltningspolitikk.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9712

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2041

Antall sider:

39

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1970

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Horisontal dimensjon: