FORVALTNINGSDATABASEN

Nesheim, Torstein (1991):

Handtering av inter-departementale relasjonar: Utforming og aktivisering av kontaktmekanismar.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9103

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=257

Antall sider:

29

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1979

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Horisontal dimensjon: