FORVALTNINGSDATABASEN

Nilsen, Terje Haugli (1994):

Fra målstyring til resultatstyring.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9414

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=436

Antall sider:

26

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1982

Disse opplysningene er sist endret:

2/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: