FORVALTNINGSDATABASEN

Sand, Inger-Johanne (1996):

Styring av kompleksitet: rettslige former for statlig rammestyring og desentralisert statsforvaltning.

Bergen: Fagbokforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Kommentar:

Boken gir en oversikt over de rettslige omorganiseringsprosessene i offentlig forvaltning fra 1985 til 1996, og over de alternative rettslige organisasjonsformene som brukes i og i tilknytning til forvaltningen.

Antall sider:

568

ISBN-nummer:

82-7674-200-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1992

Disse opplysningene er sist endret:

8/6 2007

Horisontal dimensjon: