FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per ():

Perspektiv på lønspolitikken i staten.

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

20

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Horisontal dimensjon: