FORVALTNINGSDATABASEN

Baartvedt, Tore (1984):

Utbyggingen av Haukeland sykehus. Et samarbeidsprosjekt mellom ulike politiske styringsnivå.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

200

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: