FORVALTNINGSDATABASEN

Sørgaard, Pål og Ivar Solheim (1993):

Mål og måloppnåelse med IT i forvaltningen.

Stat og styring 1993 (3), 1.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2004

Disse opplysningene er sist endret:

3/1 2006

Horisontal dimensjon: