FORVALTNINGSDATABASEN

Tveite, Tonje ():

Forvaltningsselskap for statsindustri?

Publikasjonstype:

Bokkapittel

Antall sider:

36

ISBN-nummer:

82-7674-097-9

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2008

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: