FORVALTNINGSDATABASEN

Vike, Fred Jakob (1993):

Statlig påtrykk og lokal motstand: Organisering av regionale beslutningsprosesser av statlig energipolitikk i 1970- og 1980-årene.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9327

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=391

Antall sider:

22

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2014

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: