FORVALTNINGSDATABASEN

Ørnsrud, Ingvild (2001):

Mål- og resultatstyring i et komparativt perspektiv- budsjettreformer i Norge og New Zealand.

Bergen: LOS-senteret. Notat 0138

Publikasjonstype:

Notat

Antall sider:

29

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2020

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Horisontal dimensjon: