FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Per Lægreid. (2002):

Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.universitetsforlaget.no/boker/samfunnsvitenskap/statsvitenskap_og_politikk/katalog?productId=681853

Antall sider:

341

ISBN-nummer:

82-15-00316-8

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2022

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Reformer og lederskap tar for seg hvordan politiske og administrative lederroller i den utøvende makt påvirkes og endres gjennom bevisste reformforsøk som har preget landet de siste to tiårene. Norge har blitt karakterisert som en nølende reformator, som en stat som reagerer sent på internasjonale styringssignaler om utvikling av en nyliberal stat, og som har valgt sin egen vei basert på historiske tradisjoner i styringsverket. Det foregår likevel kontinuerlige endringer i det offentlige apparatet, og det internasjonale presset har økt. Det siste tiåret har Norge derfor i økende grad gjennomført internasjonalt inspirerte og økonomisk orienterte reformer, selv om de har fått en nasjonal tilpasning.