FORVALTNINGSDATABASEN

Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid (2005):

Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 7-2005.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/1956/1336/1/N07-05%5b1%5d.pdf

Omtale:

https://bora.uib.no/handle/1956/1336

Antall sider:

27

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2028

Disse opplysningene er sist endret:

17/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I dette notatet diskuterers endringer i relasjonene mellom statlig og kommunalt nivå i Norge etter 15 år med omfattende reformer både på sentralt og lokalt nivå. Et hovedtema er balansen mellom statlig integrasjon og lokalt selvstyre. Sentralt i diskusjonen står relasjonene mellom ulike spesialiseringsprinsipper og samordningsformer. Endringer i strukturer og prosedyrer både på sentralt og lokalt nivå og i relasjonene mellom stat og kommune har skapt nye utfordringer for samordning både horisontalt og vertikalt og de sentrale reguleringene har tatt nye former og blitt forsterket. En noe paradoksal konklusjon er at reformer som skulle styrke det lokale selvstyret har resultert i sterkere statlig integrasjon, og forfatterne reiser spørsmålet om vi er på veg inn i reguleringsstaten og effektueringskommunen.