FORVALTNINGSDATABASEN

Varhaug, Grete (1984):

Lokaliseringen av Statoil og Oljedirektoratet. En studie av beslutningsprosessen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

203

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: