FORVALTNINGSDATABASEN

Christensen, Tom og Per Lægreid. (2004):

The Fragmented State- the Challenges of Combining Efficiency, Institutional Norms and Democracy.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 3-2004.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N03-04.pdf

Antall sider:

32

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

2030

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Horisontal dimensjon: