FORVALTNINGSDATABASEN

Helgøy, Ingrid og Synnøve Serigstad. (2004):

Tilsyn som styringsform i forholdet mellom staten og kommunene.

Bergen: Rokkansenteret. Rapport 9-2004.

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N09-04.pdf

Antall sider:

68

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2034

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: