FORVALTNINGSDATABASEN

Flo, Yngve (2003):

Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag.

Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Rapport 65.

Publikasjonstype:

Rapport

Kommentar:

Makt- og demokratiutgreiinga 1998-2003.

Antall sider:

147

ISBN-nummer:

82-92028-71-4

ISSN-nummer:

1501-3065

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2041

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: