FORVALTNINGSDATABASEN

Hommen, Kim Ove (2003):

Tilsynspolitikk i Norge: Utflytting og autonomi.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 17-2003.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N17-03.pdf

Antall sider:

48

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2042

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: