FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per og Christensen, Tom (2003):

Politisk styring og privatisering: holdninger i elitene og befolkningen.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 1-2003.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N01-03.pdf

Antall sider:

29

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2044

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Horisontal dimensjon: