FORVALTNINGSDATABASEN

Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes, (2003):

The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 21-2003.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N21-03.pdf

Omtale:

http://www.rokkansenteret.uib.no/publications/raw.cfm?pub_id=40549&raw=1&page_title=Rapport/notater&page_method=$rapporter

Antall sider:

40

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

2046

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Horisontal dimensjon: