FORVALTNINGSDATABASEN

Mathiesen, Elin Aasmundrud (2002):

Fritt sykehusvalg En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet.

Bergen: Rokkansenteret. Rapport 5-2002.

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N05-02.pdf

Antall sider:

89

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2051

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: