FORVALTNINGSDATABASEN

Undersøkelseskommisjonen av 1945. (1948):

Utenriksdepartementet, Regjeringens informasjonskontor, Kirkedepartementet, Justisdepartementet, Sosialdepartementet.

Oslo: Stortinget.

Publikasjonstype:

Bok

Kommentar:

Bind 1 av 4 av "Den Norske regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 22. juni 1945 : departementenes meldinger."

Antall sider:

339

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2078

Disse opplysningene er sist endret:

6/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: